T-Guide Press Release no. 1 in Latvian

Share on social media

Jauna apmācība tūrisma gidiem, lai uzlabotu tūristu ar invaliditāti situāciju.

Doties ceļojumos un apmeklēt dažādas jaukas vietas ne vienmēr ir vienkārši cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai mācīšanās grūtībām. Lai uzlabotu šo situāciju, Eiropas tūristu gidu asociācija un partneru grupa – tūrisma un invaliditātes jomas organizācijas uzsāka jaunu apmācības iniciatīvu „T-gids”. Šīs apmācības mērķis ir nodrošināt nepieciešamās prasmes un zināšanas oficiālajiem tūrisma gidiem, lai sniegtu iespēju cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai mācīšanās grūtībām gūt labāku sapratni un izjust Eiropas kultūras un vēsturiskās vietas.

Tūrisma gidiem tiks piedāvāta iespēja apgūt bezmaksas mācību kursu internetā, kas palīdzēs viņiem pielāgot un pārveidot savu darbu atbilstoši šīs specifiskās grupas vajadzībām. Apmācības kurss sākotnēji tiks testēts, veidojot izmēģinājuma ceļojuma maršrutu cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Tiks nodrošinātas arī apmācības un tā novērtējums Eiropas Savienības līmenī. Tas dos iespēju veidot vairāk cilvēkiem ar intelektūlās attīstības traucējumiem pielāgotus braucienus un attiecīgi sekmēs jaunu darba vietu izveidi dažādās Eiropas Savienības valstīs.

Cilvēku ar invaliditāti organizācijas tiks iesaistītas mācību programmas un atbilstošu metožu izstrādē, kas nozīmē, ka sasniegtais rezultāts pilnībā atbildīs lietotāju vajadzībām.

Pavisam T-Guide mācību kursa izveidē piedalās 9 organizācijas no visas Eiropas Savienības, kas saņēmušas atbalstu no ES mūžizglītības programmas ”Leonardo Da Vinci”. Projekta vadošais partneris ir Polijas universitāte no Lodzas „Społeczna Akademia Nauk”.

Download the full Press Release in PDF format from the right-hand panel.